Les ajudes a joves que estudien fora de l’illa augmenten un 40% i arribaran a un total de 50.000 euros

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

 

Des d’avui, 18 de novembre, i fins a mitjans de desembre està oberta la convocatòria d’ajudes destinada a famílies amb estudiants d’estudis reglats universitaris de Grau i Màster, Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior i Ensenyaments Artístics Superiors que s’hagin de fer presencialment al territori nacional i no es puguin cursar a Eivissa. Aquestes mal anomenades ‘beques’ tindran una dotació en total de 50.000 euros, xifra que representa un 40% respecte a l’anterior convocatòria i d’un 150% més respecte a la del curs 2017-2018.

 

Com a la convocatòria anterior, l’import de l’ajuda no serà fixe sinó que es determinarà en funció de determinats paràmetres, com ara els resultats acadèmics dels alumnes i la seva situació familiar, de manera que les ajudes puguin ser més progressives i beneficiar a qui més ho necessita. Per altra banda, enguany també s’incrementa la dotació extraordinària, que passa de 400 de 500 euros, que s’afegeixen a l’ajuda que li correspongui per baremació, per a l’estudiant amb millor expedient acadèmic.

 

En quant als requisits, per a poder rebre l’ajuda l’estudiant ha d’estar empadronat al municipi des de, com a mínim, tres anys abans i estar matriculat a un mínim de 80% dels crèdits del Pla d’Estudis. A més, la nota mitjana ha de ser 5 o superior i tindre aprovats del curs anterior un mínim de crèdits.

 

Si s’acompleixen aquest requisits s’entra en un procediment de valoració de mèrits i circumstàncies personals i s’adjudicaven més punts a menors ingressos familiars, si es te la condició de discapacitat o de família nombrosa, si altres membres de la família estudien també fora i segons les notes de l’expedient acadèmic.

 

A l’última convocatòria, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va adjudicar 35.000 euros en ajudes a la insularitat distribuïts en 78 beques amb imports que anaven des dels 230 fins als 760 euros. Altres 29 peticions han quedat excloses per no acomplir algun dels requisits necessaris.

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies