Noticies

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

Fb Twitter Mail

Santa Eulària des Riu, 30 de juliol de 2021. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu segueix amb la seva campanya de revisió de les diferents obres que té constància en el municipi per tal de comprovar si es compleix amb la paralització en funció de la seva proximitat a les zones i establiments turístics, així com per la naturalesa dels treballs. Ara ha decretat el cessament de l'activitat d'una obra situada a la població de Santa Eulària a la qual ja se li havia fet un primer requeriment d'atur fa uns dies. La setmana passada ja es va realitzar un requeriment de paralització de les obres a una altra promoció que s'estava executant en Roca Llisa.Atès que la prohibició no és total en tot el municipi i per a tots els treballs, l'Ajuntament està fent revisions de les obres per comprovar si aquestes han parat o no i, en cas que segueixin, determinar si poden o no seguir amb la seva activitat. Especialment, s'han visitat les cinc obres de més envergadura (promocions de pisos) que estaven actives abans de l'entrada en vigor de la prohibició estival. D'aquestes, quatre han complert amb el requeriment municipal. La resta ha rebut ara un requeriment perquè paralitzi les obres i, en cas de no fer-ho, es procedirà al precinte de les mateixes amb el seu corresponent expedient sancionador.La norma que s'aplica a Santa Eulària des Riu està en vigor fins al 15 de setembre (encara que es pot ampliar un mes en cas que l'activitat turística mantingui un ritme alt) però no implica la paralització total de tots els treballs de construcció o reforma sinó que implica distingir entre tres tipus de zones (segons la seva proximitat a establiments turístics o zones considerades com a tals) i entre activitats constructives més o menys molestes.

El fet que una obra pugui seguir realitzant perquè no quedi subjecta a la prohibició no vol dir que aquestes no hagin de seguir complint en tot moment amb la resta de normativa aplicable, especialment pel que fa a emissions de sorolls, neteja o qualsevol altra que fixi la normativa local, autonòmica o estatal.

Santa Eulària des Riu, 30 de juliol de 2021. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu va realitzar dimecres a la tarda una inspecció a un local situat al carrer Sant Jaume en el qual s'estaven realitzant proves PCR i d'antígens per a la detecció de la covid-19 sense els corresponents permisos de la Conselleria de Salut, així com altres incorreccions pel que fa a la documentació necessària. Ara s'ha iniciat un procediment sancionador, s'ha donat el termini de 48 hores que marca la llei per a cessar l'activitat, i s'ha de traslladar al Govern per si ha d'adoptar aquesta administració alguna mesura.Després de tenir coneixement que s'estava duent a terme aquesta activitat en un baix de l'esmentada via, el departament d'Activitats i la Policia Local van realitzar dimecres a la tarda una visita al local per revisar si comptava amb els permisos necessaris, comprovant que l'activitat no presentava ni autorització ni títol habilitant de la Conselleria de Salut, l'assegurança de responsabilitat civil o la inscripció en el registre de productor de residus perillosos, entre altres irregularitats.Ahir al matí es va obrir l'expedient sancionador corresponent, el qual inclou com a mesura cautelar la paralització de l'activitat. L'empresa té ara un màxim de 48 hores per complir amb l'ordre municipal.

L'expedient sancionador obert considera inicialment que s'han comès 3 infraccions greus pel desenvolupament de l'activitat sense títol habilitant, per no presentar la pòlissa de responsabilitat patrimonial i, finalment, per ser un potencial focus de risc per a la salut, la salubritat i el medi ambient. També hauria comès una infracció lleu per no disposar 'in situ' de la documentació requerida.

Cal ressaltar que la inspecció s'ha centrat en la documentació administrativa i no en els aspectes tècnics de la realització de les anàlisis, un punt que no és competència d'aquest Ajuntament.

 

Santa Eulària des Riu, 29 de juliol de 2021. L'espectacle de dansa 'Aquari' que el grup Gipsy Cor anava a fer aquest dissabte a la plaça de Jesús ha quedat suspès per una incidència d'última hora aliena a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Si és possible, es treballarà per reprogramar l'actuació inclosa dins el cicle 'Cultura a la Fresca' en les pròximes setmanes.

L'espectacle estava previst per al dissabte a les 21:00 hores a la plaça de l'Església de Jesús i era el tercer del cicle de Cultura a la Fresca organitzat pel consistori per dur a terme activitats de música, dansa, teatre i contacontes a les cinc Parròquies del municipi.

La següent cita programada és el recital del grup musical Quin Delibat! Prevista per al dissabte 7 d'agost a la plaça de Sant Carles. El 21 d'agost està programat el concert d'East Buddy, a les 21 hores a la plaça des Puig d'en Valls. De la mateixa manera, el dissabte següent, dia 28 d'agost, se celebrarà a les 21 hores l'últim dels concerts del 'Cultura a la Fresca' 2021. En aquesta ocasió serà a la plaça de Santa Gertrudis i estarà protagonitzat pel grup AYKYA.

Per acabar, el dissabte 4 de setembre, es duran a terme dos espectacles consecutius de caràcter similar, que consistiran en dues sessions de contacontes a la plaça d'Espanya de Santa Eulària a càrrec d'Encarna de las Heras i de David i Monma, respectivament. En aquest cas els horaris seran a les 19 i les 20 hores.

 

CARTELL CULTURA A LA FRESCA 2021 002 2

XARXES CAT

 

Santa Eulària des Riu, 29 de juliol de 2021. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha publicat la resolució provisional del llistat de les ajudes per a la compra de primer habitatge, una subvenció l'objectiu de la qual és atendre i prestar ajuda a aquelles persones que des de gener de 2019 i fins ara havien optat per adquirir una casa o executar una autopromoció. El llistat es pot consultar al tauler d'anuncis del web www.santaeulariadesriu.com

Amb més de 200 sol·licituds aprovades i una partida total de 450.000 euros, la més alta destinada pel consistori amb aquesta finalitat, en total s'han acceptat de manera provisional 23 sol·licituds, i denegat 5. El termini per aportar la documentació que faltava va acabar el passat 21 de juliol i els 5 que han quedat fora, tenen 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per aportar la documentació que calgui. Els ajuts per a l'adquisició o l'autopromoció del primer habitatge compten amb una partida inicial de 69.000 euros i suposen un ajut de fins a 3.000 euros per sol·licitud aprovada per reduir el deute generat per la compra o l'autopromoció.


Estan dirigides a persones majors de 18 anys que hagin adquirit o hagin construït una casa al municipi de Santa Eulària des Riu entre l'1 de gener de 2019 i finals d'abril de 2021, sense que siguin o hagin estat titulars d'una altra casa o pis amb anterioritat. Si el que es fa és comprar un habitatge, aquesta ha de tenir una mida màxima de 120 metres quadrats (s'amplia fins a 150 metres en el cas de famílies nombroses). En cas que es faci autopromoció de l'habitatge, la mida màxima també és de 150 metres quadrats.


Un altre requisit que s'ha de complir és la limitació d'ingressos màxims, de manera que l'ajuda de fins a 3.000 euros per reduir el préstec hipotecari beneficiï realment els qui més pugui necessitar-ho.

 

Resolució provisional del llistat

 

Santa Eulària des Riu, 29 de juliol de 2021. El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprovat aquest matí destinar 1,78 milions d'euros del romanent de tresoreria del consistori a dotar 5 projectes que permetran, fonamentalment, millorar xarxes d'abastament en diferents punts del municipi i compensar l'augment del cost de servei de tractament i eliminació de residus a causa de l'entrada en funcionament de la nova planta de triatge de Ca na Putxa, evitant així haver de traslladar aquest augment als rebuts dels ciutadans.

El punt 4 de l'ordre del dia ha tirat endavant per unanimitat i en ell s'ha aprovat derivar cap a cinc projectes 1.785.000 euros del romanent de tresoreria que manté el consistori d'altres exercicis. Entre els treballs que rebran aquestes aportacions econòmiques destaca que 1,2 milions corresponen a tres projectes que tenen com a objectiu la millora de les xarxes d'abastament d'aigua de manera que es pugui fer arribar aigua dessalada a zones en què ara no disposen d'aquest recurs que millora la qualitat final del servei.

El projecte de major import és una inversió de 700.000 euros per poder desplegar una xarxa de proveïment entre la urbanització Valverde fins a Cala Llonga de manera que continuï creixent en aquesta part de la municipalitat la cobertura amb aigua dessalada i es reforci la garantia del servei. També es mobilitzen 360.000 euros per a les obres de proveïment d'aigua a la zona des Figueral. Aquesta intervenció es preveu iniciar abans de final d'any i costa amb un pressupost inicial de 650.000 euros, dels quals 360.000 estaven previstos per a l'exercici 2022. Ara s'elimina aquesta reserva de diners per als pressupostos de l'any que ve, ja que s'assumeix aquesta quantitat amb romanents. Finalment, es destinen 150.000 euros a un projecte d'execució imminent pel qual també es durà aigua dessalada al polígon de Ca na Palava de manera que s'acaba amb la necessitat d'explotar un pou existent a la zona millorant en gran manera la qualitat del fluid subministrat.

Altres 425.000 euros de romanent es destinaran a cobrir el cànon de retorn de la construcció de la planta de triatge que ha d'abonar l'Ajuntament per la construcció d'aquesta instal·lació de l'abocador. Amb aquests diners es cobreixen els tres últims trimestres del 2020 de manera que no s'ha d'aplicar un increment de preu en el rebut de la ciutadania.

Finalment, es reserven altres 150.000 euros per ampliar el projecte previst de renovació de la zona de la parada d'autobusos del carrer Camí de Missa, que permetrà modernitzar els serveis i elements de mobiliari urbà d'aquest espai tan transitat de la població de Santa Eulària. En l'apartat econòmic, en el ple també s'ha aprovat el Compte General de l'Ajuntament de 2020 i s'ha adonat l'expedient de morositat i període mitjà de pagament del segon trimestre, en què el temps mitjà per abonar les factures de l'Ajuntament es va situar en 8,5 dies.Altres punts

Tots els grups han donat suport a la proposta de protocol per a automatitzar l'aplicació del canvi de multes econòmiques per treballs per a la comunitat en determinats supòsits (especialment per a infractors d'entre 14 i 24 anys i per a persones amb menys recursos o més dificultat per al pagament).

En el cas de la proposta sobre ampliació de places públiques en escoletes per a nens de 0 a 3 anys, aquesta ha estat votada per punts. El primer ha estat aprovat per unanimitat mentre que en el segon s'ha canviat per reflectir que se seguiran fent feina per dotar amb una escoleta municipal a les poblacions de Santa Eulària (es tenen terrenys per a equipament educatiu que la podrien acollir) i Sant Carles (se segueix treballant per aconseguir l'espai necessari). El punt tercer ha estat rebutjat per l'equip de govern, entre altres motius, per no existir una anàlisi que justifiqui acordar dotar d'una escoleta a PDV i no a altres zones del municipi com Jesús. L'últim punt també ha estat aprovat per unanimitat després que s'inclogui la petició a la Generalitat que faci línies anuals de suport a la creació de les places públiques a les escoletes.

També s'ha produït unanimitat a l'hora de sol·licitar a Recursos Hídrics de la Generalitat la realització de dos passos sobre el Torrent des Fornàs, a la cruïlla amb el Camí Vell de Sant Mateu i amb el Camí d'Arabí. L'objectiu és evitar les situacions de risc que es produeixen per a vehicles i vianants en cas de pluges fortes. Per això s'ha fet una anàlisi tècnica en què es defineix el perill i es proposen dissenys bàsics per a la seva solució. La moció ha tirat endavant després d'incorporar la proposta del PSOE d'incloure la possibilitat que l'Ajuntament executi l'obra després de signar un conveni amb el Govern si és que Recursos Hídrics no pot fer els treballs.

 

IMG 2774

 

Subcategories

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies