Organització municipal

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Organització municipal

Fb Twitter Mail

Regidors i àrees de govern

 

CARMEN FERRER TORRES

ALCALDESSA

ÁREA 1: ALCALDIA

Alcaldia

Comunicació

Protocol i relacions institucionals

Turisme

Secretaria

Serveis jurídics

Organització i gestió municipal

Pla de modernització municipal

Administració electrònica

Contractació

Noves tecnologies

Palau de Congressos

 

MIGUEL TUR RUBIO

PRIMER TINENT D’ALCALDE I REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÁREA 3: PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I ECONOMIA

Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral)

Pressupostos i comptabilitat

Recursos humans i prevenció de riscos laborals

Promoció econòmica

Foment d’ocupació i formació

Desenvolupament local

Comerç

Serveis d’imatge urbana

Padró i Estadística

Patrimoni municipal

 

ANTONIA PICÓ PÉREZ

SEGONA TINENT D’ALCALDE I REGIDORA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÀREA 2: SERVEIS A LA CIUTADANIA: IGUALTAT, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ SOCIAL

Igualtat i transparència

Informació i atenció a la ciutadania

Participació ciutadana

Reclamacions i suggeriments

Pla de qualitat

Agenda Local 21

Mobilitat i transport públic

Accessibilitat

Associacionisme

Protecció civil

Habitatge, gestió social i ajudes

Gestió concessions de litoral

Acció social

Tercera edat

 

ANTONIO RAMÓN MARÍ

TERCER TINENT D’ALCALDE, PORTAVEU I REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀRIA DES RIU

ÀREA 2: ESPORTS I FESTES

Promoció de l’esport

Instal·lacions esportives municipals

Esdeveniments esportius

Festes patronals i altres

 

ANTONIO MARÍ MARÍ

REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DES PUIG D’EN VALLS

ÀREA 1: SERVEIS GENERALS

Instal·lacions i infraestructures municipals

Gestió i execució dels projectes d’obres municipals ordinàries

Inversions i nous projectes i infraestructures

Conservació i manteniment de l’espai urbà

Conservació, manteniment i neteja de col·legis i instal·lacions municipals

Camins i serveis en zones rurals

Coordinació de les parròquies del municipi

 

CRISTINA TUR COLOMAR

ÀREA 1: SERVEIS TERRITORIALS

Ordenació del territori i urbanisme

Activitats

Promoció d’habitatge

Serveis d’ocupació de via pública

Domini públic

 

MÓNICA MADRID GARCÍA

ÀREA 1: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Protecció del medi ambient i sostenibilitat

Eficiència energètica

Parcs i jardins públics

Litoral i platges

Gestió de residus sòlids urbans

Sanitat i salut pública

Benestar animal

Agricultura i pesca

 

JUAN CARLOS ROSELLÓ JUAN

REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DE SANT CARLES DE PERALTA

ÀREA 2: SEGURETAT CIUTADANA

Seguretat ciutadana: Policia Local

Direcció de la Policia Local

Seguretat vial

Prevenció d’incendis

Venda ambulant

 

MARÍA SOL FERRER FERRER

ÀREA 2: PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT

Patrimoni històric i cultural

Educació

Infància i joventut

Departament d’Unicef

Cultura i equipaments culturals

Arxiu històric

 

JUAN TORRES PRATS

REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DE SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA

 

MARÍA CATALINA BONET ROIG

REGIDORA DE LA PARRÒQUIA DE JESÚS

 

JUAN ROIG RIERA

REGIDOR DE LA PARRÒQUIA DE JESÚS

 

ANTONIO CLAPÉS CARDONA

REGIDOR DE PROXIMITAT DE LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies