Àrees/Departaments

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Àrees/Departaments

Fb Twitter Mail

Àrea1.

Administració Local

ALCALDIA
Comunicació


SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS
Secretaria
Registre d'Entrada i oficines municipals
Padró i Estadística
Contractació


SERVEIS TERRITORIALS
Urbanisme i activitats
Agricultura i Camins i serveis en zones rurals


MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Medi ambient
Parcs i jardins públics
Neteja viària i gestió residus
Litoral i platges
Agenda Local 21
Participació ciutadana

 

 

Àrea 2.

CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Policia Local
Turisme
Palau de Congressos
Comerç i promoció econòmica
Formació i ocupació

Àrea 3.

Transparència, Economia,Hisenda i Organització municipal

Transparència
Intervenció - Tresoreria
Recaptació- Gestió Tributària
Cadastre
Recursos Humans  

 

ÀREA 4.

Acció social, Patrimoni històric i cultural, Benestar social, Educació, Joventut, Festes, Esports i Formació.

Serveis Socials

Educació

Formació i ocupació

Joventut

Cultura i patrimoni: Biblioteca, Escola de Música, etc.

Esports

Festes

Arxiu municipal

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies