Activitats.14 - Sol·licitud de còpies i certificats d’expedients d’activitats.

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Activitats.14 - Sol·licitud de còpies i certificats d’expedients d’activitats.
SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC Més informació
DECRET ESTABLINT SERVEIS ESSENCIALS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS Més informació
BAN SOBRE EL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS PER A COMBATRE EL COVID-19 Més informació 
REIALS DECRETS I ALTRA NORMATIVA ESTATAL PEL COVID-19 Més informació (actualització constant)

cabeceraUrbanismo

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

Instància general.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

  • Taxa d’expedició de documents administratius fixada a l’Ordenança fiscal municipal de l’any en curs.

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Model de formulari normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada en el mateix formulari.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

---

Efectes de silenci

No n’aplica.

Requisits

Ser persona interessada, segons les condiciones de l’article 4.1 de la Llei 39/2015:

  • a) Titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
  • b) Qui, sense haver iniciat el procediment, tengui drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti.
  • c) Aquelles persones els interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats per la resolució i es personi en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 mesos.

Activitats

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies