Activitats.10 - Tramitació d’activitats itinerants majors o menors.

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Activitats.10 - Tramitació d’activitats itinerants majors o menors.
SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC Més informació
DECRET ESTABLINT SERVEIS ESSENCIALS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS Més informació
BAN SOBRE EL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS PER A COMBATRE EL COVID-19 Més informació 
REIALS DECRETS I ALTRA NORMATIVA ESTATAL PEL COVID-19 Més informació (actualització constant)

cabeceraUrbanismo

 

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

El procediment per a la tramitació té dues fases.

FASE 1. Documentació a aportar per a la instal·lació de l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat itinerant (model A15) degudament complimentada.
 • Resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats.
 • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del titular de l’activitat i el seu personal.
 • Acreditació de l’autorització de l’organisme competent quan s’ubiqui a domini públic.
 • Acreditació de l’autorització del propietari o la propietària quan s’ubiqui en sòl privat.

FASE 2. Documentació a aportar per a l’inici i exercici de l’activitat:

 • Certificat tècnic final de muntatge, en cas de no ser una activitat no permanent menor i, si ho fos, de no disposar de l’acreditació professional corresponent.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

 

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada.

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "Ajuntament>Ordenances municipals" o “Àrees/Departaments>Urbanisme i activitats”

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Model de formulari normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada al mateix formulari.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

---

Efectes de silenci

No resulta d’aplicació a les declaracions responsables.

Més informació

Aquestes activitats no requereixen permís d’instal·lació. No obstant això, no es pot començar a exercir l’activitat fins que no es presenti tota la documentació sol·licitada una vegada acaba el muntatge de l’activitat.

Activitats

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies