Declaració institucional de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere
inicio

escutreduitSanta Eulària des Riu

Fb Twitter Mail

Amb motiu de la commemoració, el dia 25 de novembre, del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu es vol afegir, un any més, a les veus que reclamen un futur en igualtat i exempt de discriminació, a través de la declaració institucional que reitera el compromís de la institució en la lluita i radicació contra qualsevol tipus de violència contra la dona, així com a seguir recolzant i impulsant mesures per a promoure la seva eliminació.


La lluita contra les violències que s’exerceixen cap a les dones ha de ser una prioritat que ens obligui a tota la societat en el seu conjunt. Una obligació que li correspon en primera instància als governs i a les administracions en el marc de les seves corresponents competències.


La violència de gènere té les seves arrels en la desigualtat que han patit i encara segueixen patint les dones, per això és fonamental abordar la seva radicació des de les polítiques d’igualtat i des d’una cultura de la igualtat enfront d'una cultura de submissió.


Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució. El millor antídot contra la violència de gènere és la igualtat de gènere i per això cal treballar polítiques públiques d’igualtat des de la transversalitat.


L’evidència d’aquesta xacra i la pressió social han fet que la violència de gènere sigui reconeguda com a assumpte d’Estat. Una gran passa que desitja donar resposta real a les necessitats actuals del sistema de prevenció i abordatge de les violències.


En la resposta integral, les administracions locals som una peça clau i jugam un paper fonamental. Com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials, els ajuntaments som el primer estament en la prevenció, atenció, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i als seus fills i filles.


Per tot això, tots els grups d’aquesta Corporació reafirmam el nostre compromís amb els drets fonamentals dels infants i les dones, ressaltant la nostra preocupació per l’índex en augment de menors assassinats a mans dels seus pares com a instrument de control i de poder sobre les dones.


Reivindicam la necessitat de dotar a les entitats locals de les competències en aquesta matèria, així com de suficients mitjans i recursos per, en col·laboració amb la resta d’administracions, assegurar l’assistència adequada suficient i necessària per a garantir la recuperació de totes les víctimes de violència de gènere.


Reconeixem la importància de treballar en la radicació de les actituds i comportaments quotidians que reprodueixen la desigualtat origen d’aquesta xacra.


Desenvoluparem polítiques encaminades a l’abolició de la prostitució, coma forma extrema de violència de gènere, executant polítiques actives per eradicar totes les formes que tingui en relació amb l’explotació sexual; amb especial atenció a les ordenances de publicitat i totes aquelles que de forma directa o indirecta permetin o facilitin el desenvolupament d’activitats encaminades a aquesta explotació, eliminant la publicitat discriminatòria o denigrant de les dones.


Hem de seguir recolzant mesures per a la prevenció i detecció, així com la sensibilització de la tota la població vers aquesta situació, fomentant els mitjans que no facin difusió pública de comportaments clarament denigrants per a les dones.


Ens sumam a totes les veus que clamen pel fi de la violència de gènere, barrera infranquejable en el camí cap a una societat sense por, en la qual homes i dones visquin en llibertat i igualtat.


Ens comprometem adherir-nos al Pacte Social contra les Violències Masclistes, per impulsar els seus objectius i a difondre-ho entre els agents socials i societat civil.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies