El dilluns 3 d’agost s’inicia el període de pagament voluntari de tributs municipals.

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

 

El dilluns 3 d'agost s’iniciarà el període de pagament voluntari dels rebuts de diferents tributs municipals per al present exercici, un període que aquest 2020 presenta com a principals novetats algunes reduccions per a negocis afectats pel Covod-19 però, especialment, l’ampliació del període de pagament en un mes perquè sigui més fàcil per a tots els contribuents triar el moment en què assumir aquesta obligació sigui menys dificultós per a les seues economies. A més, per mor de l’epidèmia, es recomana als contribuents que optin per la domiciliació bancària o el pagament a través de les vies telemàtiques existents.

 

Dimarts passat el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicava l’anunci de pagament voluntari de determinats impostos i taxes municipals. Si bé la data d’inici es manté com és habitual (el primer dia hàbil del mes d’agost), enguany el període finalitza el 2 de novembre i no el primer dia feiner d’octubre. Amb aquest més ‘extra’ es vol que la obligació de satisfer aquests pagaments a l’Ajuntament (fonamentals per poder seguir prestant tots els serveis que es donen i la càrrega extraordinària que suposa el suport social per l’epidèmia) sigui el menys onerosa possible. Així, els contribuents poden decidir en quin dels tres mesos la seua economia està en millors condicions de fer aquest pagament.

 

El període obert és per fer efectius els pagaments de les taxes i els preus públics del servei de recollida d’escombraries, aparadors, taules i cadires, quioscs, sanejament, guals permanents i caixers automàtics. Igualment s'haurà d'abonar l'impost sobre béns immobles (IBI), urbans i rústics; l'impost d'activitats econòmiques (IAE), empresarial i professional, així com l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

Cal recordar que s’han establerts exempcions per a determinades empreses que s’han vist afectades pel tancament obligat per l’estat d’alarma. Així es redueix en dues mensualitats la taxa que paguen els negocis pel servei de recollida de fems. Es proposa una reducció en un 16,6%, equivalent als dos mesos de tancament de negocis decretat pel Govern de l’Estat. Tot i no aplicar-se als negocis que sí han pogut mantenir la seua activitat en ser considerats essencials (supermercats, farmàcies, bancs, etc.), l’import total d’aquestes exempcions rondarà els 305.000 euros.

 

Els ciutadans que no tenguin domiciliats aquests pagaments podran abonar-los qualsevol dia feiner a les Oficines de Recaptació, situades al carrer de Marià Riquer Wallis, entre les 08.15 i les 13.30 hores. Per als qui triïn l'opció del pagament a través del banc, els rebuts es carregaran el dia 1 de setembre. I es pot sol·licitar l'enviament dels rebuts per correu electrònic al telèfon 971040241 (que també serveix per a la resolució de dubtes) o al correu recaptacio@santaeularia.com. Enguany, per a evitar desplaçaments innecessaris i evitar els riscos derivats del coronavirus, es recomana fer servir els mitjans de pagament telemàtic, també disponibles al web www.santaeularia.com.

 


Per facilitar el pagament directe d'aquests rebuts als veïns de totes les parròquies del municipi, s'han establert serveis especials a les oficines municipals corresponents perquè personal de Recaptació es pugui desplaçar a aquests locals oficials per facilitar els pagaments. Així, a Sant Carles de Peralta hi anirà el dimecres 2 de setembre, a Santa Gertrudis es podrà fer el pagament un dia després, mentre que as Puig d’en Valls les dates previstes són 7 i 8 de setembre i a Jesús els dies 9 i 10 del mateix mes. En totes aquestes jornades, l’horari de pagament serà entre les 16.30 i les 20.00 hores.Cal recordar que no abonar aquests tributs dins d'aquest termini que ara comença suposa l'aplicació de recàrrecs i, fins i tot, pot significar l'inici d'un procediment de constrenyiment i posterior reclamació judicial o embargament en cas que sigui necessari.

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies