Aquest dijous, 1 d’agost, s’inicia el període de pagament voluntari de tributs municipals

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

Cobro2019

 

El proper dijous, 1 d'agost, s’iniciarà el període de pagament voluntari dels rebuts de diferents tributs municipals per al present exercici, un període que es tancarà el dia 4 d’octubre i que inclourà jornades específiques per al pagament en horari de tarda a les oficines municipals de Jesús, es Puig d'en Valls, Santa Gertrudis de Fruitera i Sant Carles de Peralta.

 

El període obert és per fer efectius els pagaments de les taxes i preus públics del servei de recollida d’escombraries, aparadors, taules i cadires, tendals, quioscs i guals permanents. Igualment s'haurà d'abonar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), urbans i rústics; l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), empresarial i professional; així com l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 

Els ciutadans que no tinguin domiciliats aquests pagaments podran abonar-los qualsevol dia feiner a les Oficines de Recaptació, situades al carrer Marià Riquer Wallis, entre les 08.15 i les 13.30 hores. Per als que triïn l'opció del pagament a través del banc, els rebuts es carregaran el dia 1 de setembre. I es pot sol·licitar l'enviament dels rebuts per correu electrònic al telèfon 971040241 o al correu recaptacio@santaeularia.com.

 

Per facilitar el pagament directe d'aquests rebuts als veïns de totes les parròquies del municipi, s'han establert serveis especials a les oficines municipals corresponents perquè personal de Recaptació es pugui desplaçar a aquests locals oficials per facilitar els pagaments. Així, a Santa Gertrudis es podrà fer el pagament el 3 de setembre, a Sant Carles el dia 5, els dies 9 i 10 a es Puig d'en Valls i, finalment, les dates previstes a Jesús són el 11 i el 12 de setembre. En aquestes dates, l’horari de pagament serà entre les 16.30 i les 20.00 hores.

 

A l'opció del pagament domiciliat al banc i el pagament en persona s'uneix la possibilitat de fer-ho on line a través de www.santaeularia.com. Cal recordar que no abonar aquests tributs dins d'aquest termini que ara comença suposa l'aplicació de recàrrecs i, fins i tot, pot significar l'inici d'un procediment de constrenyiment i posterior reclamació judicial o embargament en cas que sigui necessari. Per a més informació es pot trucar, en horari de matí, al telèfon 971 04 02 41.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies