Presentades més de 150 sol·licituds a les ajudes municipals al lloguer de Santa Eulària des Riu

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha rebut més de 152 sol·licituds de residents al municipi per a demanar les ajudes municipals al lloguer que ha convocat el Consistori enguany i que volen actuar per a tractar de pal·liar l’impacte que suposa l’arrendament d’una vivenda en moltes famílies donada l’escalada dels preus. Ara, totes aquestes peticions hauran de ser estudiades per a descartar les incorrectament presentades o les d’aquelles persones que no tenen dret a rebre-les. Cal remarcar que les ajudes amplien les ajudes que ofereix l’Ibavi, passant d’un límit de 900 a 1.200 euros ja que l’Ajuntament entén que les condicions del mercat eivissenc de lloguer són diferents a les que vol cobrir l’ens autonòmic i que molta gent quedaria fora.

 

En total, el Consistori ha establert inicialment una partida pressupostària global de 100.000 euros per a cobrir aquestes ajudes, distribuïdes en quatre grups de 25.000 euros. Cada grup correspon a determinades franges de pagament mensual de lloguer per part dels ciutadans. En quant a les peticions, aquestes corresponen en dos terços a persones de nacionalitat espanyola (99 en total) i la resta ho fan entre residents comunitaris (22 peticions) i extracomunitaris (31).

 

Una volta es determinin les persones que poden rebre l’ajuda per complir les condicions i haver presentat tota la documentació es procedirà a un procediment de baremació per atorgar punts a cada sol·licitud de manera que es faci una llista, adjudicant les ajudes per ordre i fins a acabar la partida destinada (25.000 euros per grup). En cas de que no s’esgoti alguna d’aquestes partides, els diners sobrants es destinaran als altres grups. Segons sigui el resultat final, el Consistori no descarta estudiar ampliar l’assignació de fons per a aquest projecte de cara a poder oferir ajuda a més beneficiaris amb dret a rebre l’ajuda.

 

Les aportacions municipals suposaran un màxim de dos mensualitats de lloguer, són per a lloguers d’un màxim de 1.200 euros al mes, la casa ha d’estar ubicada al municipi, fa falta estar empadronat a Santa Eulària des Riu –com a mínim- des de dos anys abans, el contracte de lloguer ha de ser com a mínim d’un any i existeix un nivell d’ingressos màxims per a accedir a la convocatòria.

 

Les ajudes es corresponen a lloguers pagats a l’any 2018 i els beneficiaris rebran l’equivalent a dues mensualitats (calculades amb la mitjana dels 12 últims rebuts) o a la part proporcional depenent del temps que estiguin ocupant la vivenda (una sexta part d’una mensualitat per mes).

 

L’import de la partida reservada per a aquestes ajudes és de 100.000 euros repartits en quatre grups de 25.000 euros cadascun: per a lloguers de menys de 600 euros al mes, d’entre 601 i 800 euros, d’entre 801 i 1.000 euros, i per a lloguers d’entre 1.001 i 1.200 euros al mes.

 

Els ingressos màxims de la unitat de convivència han de ser de 22.558,73 euros (4 voltes l’Índex Públic de Renda d’Efectes Múltiples o IPREM en 14 pagues, duplicant l’IPREM fixat per l’Ibavi) per a una sola persona. A aquesta xifra se li han d’afegir 3.759,80 euros (0,5 IPREM) per cada persona més que formi part d’aquesta unitat de convivència. Així, per exemple, un matrimoni amb dos fills (4 IPREM d’un adult+0,5 d’altre adult+0,5 d’un dels fills+0,5 de l’altre fill) tindria un límit total d’ingressos de 33.838,18 euros.

 

Entre els candidats que acompleixin tots els requisits s’atorgaran punts per a establir un llistat i s’atorgaran les ajudes als primers de la llista fins a esgotar la partida disponible o haver cobert a tots els possibles beneficiaris. Així, es té un punt per any de residència legal del sol·licitant al municipi, amb un màxim de 10 punts; les rendes més baixes obtenen més punts, l’existència de fills o ser famílies monoparentals també permet guanyar punts i haver perdut una vivenda per execució hipotecària també ho fa. Altres circumstàncies que afegeixen punts són que a la unitat familiar hi hagi una víctima de violència de gènere, un discapacitat, que tots els membres estiguin a l’atur i sense prestacions, dones en risc d’exclusió social o persones sense llar, entre altres.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies