Aprovat el Pla Especial de Recuperació de ses Feixes des Prat de ses Monges

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Noticies

 

DSCF7862

 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha aprovat inicialment aquest matí i per unanimitat, a la sessió plenària de desembre, el Pla Especial de Conservació, Protecció i Recuperació de ses Feixes des Prat de ses Monges redactat pel Consell Insular d’Eivissa ja que afecta també al municipi d’Eivissa. Ara s’obrirà un període d’expossició pública i al·legacions després del qual es tornarà a portar al ple per a fer una aprovació provisional i, si aquesta es fa, remitir-lo al Consell que és l’administració que ha de fer l’aprovació definitiva.

 

Aquest pla, que va ser presentat pel Consistori a la pràctica totalitat dels propietaris de la zona per a que poguessin fer les seves valoracions i aportar possibles modificacions, vol recuperar el sistema hídric, inventariar tots els elements patrimonials de la zona i tractar de preservar aquest espai pel seu valor mediambiental i etnogràfic.

 

Així, entre les mesures que proposa el Pla Especial, a més de la neteja de runes i fems o l’eliminació d’estes elèctriques aèries, es determina que els annexos a les vivendes principals hauran d’estar a menys de cinc metres d’una de les façanes de l’edifici principal, els camins hauran d’estar a menys de 10 metres i les piscines hauran d’estar el més integrades possible amb la vivenda principal i ser preferiblement rectangulars i de colors blancs, grisos o de tons verds. Així, es vol reduir el consum de territori i que les construccions no alterin el paisatge, afavorint l’estètica tradicional eivissenca. A més, es proposaran mesures per a fomentar els usos agraris tradicionals de la zona.

 

Al plenari també s’ha aprovat iniciar el procediment de resolució del contracte de concessió de construcció i explotació de l’aparcament soterrani de vehicles al Passeig de la Pau. Els incompliments de l’Unió Temporal d’Empreses en quant als serveis i instal·lacions oferides ja varen provocar que al 2013 es decretara el segrest de la concessió. Ara, s’inicia aquest procediment que, de culminar amb el rescat de la concessió, suposarà que el Consistori accedirà a la propietat de la instal·lació i podrà determinar una nova via de gestió que garanteixi la seva viabilitat com a servei als ciutadans i visitants de Santa Eulària.

 

Igualment, també al plenari s’ha aprovat el programa de l’any 2016 del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges. El proper any es comptarà amb un peó més de neteja que permetrà reforçar el servei a Sant Carles, Santa Gertrudis i Siesta, a més de que s’incrementaran els serveis de recollida de residus i selectiva en tot el municipi. Aquestes millores i altres (com ara l’adquisició de petits equips com ara bufadors), a més de la pujada de l’IPC anual recollida en el contracte, faran que el cost del servei arribi el proper any als 5,11 milions.

 

Al plenari s’ha acordat també demanar al Consell que construeixi un abaixador d’autobús a la carretera de Cala Llonga, de la seva titularitat, al barri de Can Lluch i que donaria servei especialment als estudiants d’aquesta zona i de Valverde. Aquesta intervenció es suma a la que l’administració insular hauria de fer al barri de sa Font i del qual ja fa mesos que s’ha remès un projecte i un esborrany de conveni per a la seva realització.

 

Per últim, també s’ha aprovat una proposta per a demanar a la Conselleria d’Educació i al Consell Insular que adoptin les mesures necessàries per a solucionar el transport adaptat als alumnes que ho necessitin i demanar a les empreses que adaptin els seus vehicles per a que els estudiants amb necessitats especials puguin fer-los servir amb les màximes facilitats possibles. Durant la sessió, s’ha afegit un punt més per a demanar que disposar de vehicles adaptats formi part dels criteris de selecció de cara a futurs contractes de serveis.

 

TALL DE VEU: MARIANO JUAN, SES FEIXES

TALL DE VEU: MARIANO JUAN, APARCAMENT

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies