Sra. MARÍA CATALINA BONET ROIG

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sra. MARÍA CATALINA BONET ROIG

Marilina Bonet Roig recortada

Regidora de recursos humans, suport a les parròquies i suport a l’Àrea IV.

1. Sota la direcció del regidor delegat general de l'Àrea III, té delegades a favor seu les facultats de coneixement previ, preparació dels acords, direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de recursos humans i prevenció de riscos laborals incloent, a tal fi, la facultat de dictar instruccions, circulars i ordres de servei, reconeixement de recompenses i distincions.
2. Sota la direcció de la regidora delegada de l'Àrea IV, té delegades a favor seu les facultats de suport a la coordinació, gestió i representació en els serveis relacionats amb les competències d'aquesta Àrea que estimi la seua titular.
3. Així mateix, té delegades a favor seu les facultats de coneixement previ, preparació dels acords, direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de col·laboració amb els regidors de parròquia sobretot en camins i zones rurals, en assumptes de territori, coordinació en la celebració d'actes i d'atenció al ciutadà, inclosa la representació de l'Ajuntament en actes relacionats amb l'àmbit de la seua competència. En particular:

◦Gestió de necessitats en camins i zones rurals.

◦Suport i impuls en actes organitzats pels regidors de parròquies.
◦Gestió i coordinació en atenció al públic en parròquies i zones rurals.

 

La delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sens perjudici de les delegacions específiques que, si escau, es puguin atorgar.

 

CURRÍCULUM

Nascuda a Santa Eulària des Riu el 1971.

El 1990 entra a treballar en una empresa de distribució realitzant funcions en diferents departaments, exercint durant els últims anys la Recursos Humans, actualment en període d'excedència.

Regidora delegada de la parròquia de Jesús des de 2011.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies