Sra. ANA MARIA COSTA GUASCH

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sra. ANA MARIA COSTA GUASCH

Ana Costa Guasch recortada

Segona tinent d'alcalde

Regidora delegada de l'AREA IV, Acció Social i Patrimoni Històric i Cultural, Benestar Social, Educació, Cultura, Joventut, Festes, Esports i Formació, delegant a favor seu les facultats de direcció i gestió dels serveis relacionats amb les competències anteriorment esmentades, inclosa la representació de l'Ajuntament en actes relacionats amb aquestes.

En particular, la delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers i la firma dels actes de tràmit i resolució, si escau, en relació a:

• Protecció i promoció del patrimoni historicoartístic i cultural

• Promoció de la cultura
• Festes patronals
• Direcció i gestió de l'arxiu municipal
• Biblioteques municipals
• Equipaments culturals
• Normalització lingüística
• Escola de Música
• Escola d'Estiu
• Acció social
• Cooperació i solidaritat
• Tercera edat
• Pla integral de joventut
• Participació i associacionisme juvenil
• Formació
• Educació: conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'Educació Infantil i d'Educació Primària
• Consell Escolar Municipal
• Ordenar la publicació i execució dels acords adoptats en l'àmbit de la seua competència.

Qualssevol altres relacionades amb les anteriors

 

CURRÍCULUM

Nascuda a Santa Eulària des Riu el 1961

Vinculada al món de la cultura popular, és membre fundadora de l'Associació Cultural Es Broll. És vicepresidenta del CEM de Santa Eulària i presidenta de la Comissió Municipal d'Infància i Adolescència.

Vocal del Fons Pitiús de Cooperació, de la Taula d'Exclusió Social, del Fòrum d'Immigració, del Consell d'Acció Social i de la Comissió Insular de Drogues.

Regidora des de 1999, sempre en àrees vinculades a la cultura, l'educació, el patrimoni i els serveis socials.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies