Sr. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sr. PEDRO JUAN MARÍ NOGUERA

Pedro Juan Marí Noguera recortada

Tercer tinent d’alcalde


Regidor delegat de l'Àrea III, Transparència, Economia, Hisenda i Organització Municipal delegant a favor seu les facultats de direcció i gestió dels serveis relacionats amb les competències assignades a l'Àrea, inclosa la representació de l'Ajuntament en actes relacionats amb les matèries de la seua competència.

La delegació inclou la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la signatura dels actes de tràmit i resolució en relació a:

• Transparència

• Pressupostos i comptabilitat
• Intervenció, Tresoreria i Recaptació
• Gestió tributària i cadastral
• Patrimoni municipal
• Organització municipal: Coordinació general dels serveis municipals. Règim interior. Recursos humans
• Pla de modernització municipal
• Direcció i gestió dels serveis d'informació i atenció ciutadana.
• Estadística i Padró d'Habitants
• Qualsevol altra relacionada amb les anteriors

 Així mateix, en matèria de contractació, es delega la facultat de coneixement previ, preparació dels acords, impuls administratiu, direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de contractació, incloent-hi, a tal fi, la facultat de dictar instruccions, circulars i ordres de servei.


CURRÍCULUM

Nascut a Santa Eulària des Riu el 1964.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
És funcionari de carrera d'administració local. Escala: administració especial. Plaça: economista.

Des de 1990 fins a 2007 va ocupar la plaça de tresorer de l'Ajuntament d'Eivissa.

És regidor de Santa Eulària des Riu des de 2007 i delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda des de 2011

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies