Sr. FRANCISCO TUR CAMACHO

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sr. FRANCISCO TUR CAMACHO

Francisco Tur Camacho recortada

Regidor delegat de l'Àrea IV, en les competències relacionades amb joventut i festes, delegant a favor seu les facultats de coneixement previ, preparació dels acords, direcció interna i gestió dels serveis i assumptes relacionats amb la competència anteriorment esmentada, inclosa la representació de l'Ajuntament en actes relacionats amb l'àmbit de la seua competència. En particular:

• Serveis per a la joventut

• Activitats juvenils
• Festes i relació amb les comissions i associacions de festes.

La delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, sens perjudici de les delegacions específiques que, si escau, es puguin atorgar.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies