REGIDORS A LES PARRÒQUIES

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

REGIDORS A LES PARRÒQUIES

Delegacions especials l'objecte de les quals està constituït per les facultats de coneixement previ, preparació i proposta d'acords, direcció interna i gestió de tots els serveis i assumptes que estiguin relacionats amb cadascuna de les parròquies del municipi, circumscrivint les competències delegades a l'àmbit territorial assignat, incloent-hi la disposició i ordenació de les despeses que siguin necessàries com a conseqüència de l'exercici de les facultats de gestió ordinària que tenen delegades fins al límit de 3.000 €. Així mateix, tenen la representació de l'Ajuntament en les seues respectives parròquies.

• Sr. Antonio Riera Roselló, regidor delegat a la parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera.

• Sr. Antonio Marí Marí, regidor delegat a la parròquia des Puig d'en Valls.
• Sra. Maria Catalina Bonet Roig i Sr. Juan Roig Riera, regidors delegats a la parròquia de Jesús.
• Sr. Salvador Losa Marí, Sra. Antonia Picó Pérez i María del Carmen Ferrer Torres, regidors delegats a la parròquia de Sant Carles de Peralta.
• Sra. Ana María Costa Guasch, Sr. Mariano Juan Colomar i Sr. Francisco Tur Camacho, regidors delegats a la parròquia de Santa Eulària des Riu.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies